Marià. 170 x 25 x 58cm. Porcellana + Fusta / Porcelain + Wood. 1260ºC